Isidora Wattles – Факултет за правне и пословне студије „др Лазар Вркатић“

14. 12. 2016.

Ђорђе Станојевић – Академија лепих уметности

28.12.2016.

Весна Пејовић – Академија лепих уметности

28.12.2016.

Светлана Кнежевић – Лукић – Академија лепих уметности

28.12.2016.

Марина Црногорац – Димитријевић – Академија лепих уметности

28.12.2016.

Јелена Блечић – Академија лепих уметности

28.12.2016.

Александар Кушић – Академија лепих уметности

28.12.2016.

Хаџи-Ненад Маричић – Академија лепих уметности

28.12.2016.

Горан Петровић – Академија лепих уметности

28.12.2016.

Михајло Лујак – Академија лепих уметности

28.12.2016.

Игор Ђорђевић – Академија лепих уметности

28.12.2016.

Данијел Живковић – Факултет за правне и пословне студије др Лазар Вркатић

11.01.2017.

Дарко Вуковић – Београдска банкарска академија – Факултет за банкарство, осигурање и финансије

27.01.2017.

Ана Почуча – Академија лепих уметности

30.03.2017.

Татјана Глушац – Факултет за правне и пословне студије др Лазар Вркатић

28.04.2017.

Милица Рађеновић – Факултет за правне и пословне студије др Лазар Вркатић

28.04.2017.

Милан Живковић – Факултет за правне и пословне студије др Лазар Вркатић

28.04.2017.

Јована Фајгељ – Факултет за правне и пословне студије др Лазар Вркатић

28.04.2017.

Драган Жуљевић – Факултет за правне и пословне студије др Лазар Вркатић

28.04.2017.

Срђан Реџепагић – Београдска банкарска академија – Факултет за банкарство, осигурање и финансије

31.05.2017.

Ања Митић – Факултет за правне и пословне студије др Лазар Вркатић

07.06.2017.

Биљана Мирковић – Факултет за правне и пословне студије др Лазар Вркатић

07.06.2017.

Тамара Гајинов – Факултет за правне и пословне студије др Лазар Вркатић

07.06.2017.

Божидар Јеличић – Факултет за правне и пословне студије др Лазар Вркатић

26.07.2017.

Здравко Скакавац – Факултет за правне и пословне студије др Лазар Вркатић

26.07.2017.

Љубо Пејановић – Факултет за правне и пословне студије др Лазар Вркатић

26.07.2017.

Ђорђе Бабић – Рачунарски факултет

31.07.2017.

Бојана Ћук – Рачунарски факултет

31.07.2017.

Јелена Јовановић -Рачунарски факултет

31.07.2017.

Мирољуб Захорјански – Рачунарски факултет

31.07.2017.

Душица Филиповић – Академија лепих уметности

04.08.2017.