Контакт

/Контакт
Контакт2022-04-19T17:17:23+01:00

Адреса:
Косанчићев Венац бр. 2/5, Београд.

Телефони:
Централа: (011) 6304293
Секретаријат: (011) 2630654

Е-маил:
rektor@union.edu.рс
sekretarijat@union.edu.рс
studentski.parlament@union.edu.рс

Матични број:
17604635

ПИБ:
103914671

Текући рачун:
205-204289-67 код Комерцијалне банке А.Д., Београд