Извештаји о Избору у звање

/Извештаји о Избору у звање
Извештаји о Избору у звање2021-11-24T11:02:57+01:00

Isidora Wattles – Факултет за правне и пословне студије „др Лазар Вркатић“

14. 12. 2016.

Ђорђе Станојевић – Академија лепих уметности

28.12.2016.

Весна Пејовић – Академија лепих уметности

28.12.2016.

Светлана Кнежевић – Лукић – Академија лепих уметности

28.12.2016.

Марина Црногорац – Димитријевић – Академија лепих уметности

28.12.2016.

Јелена Блечић – Академија лепих уметности

28.12.2016.

Александар Кушић – Академија лепих уметности

28.12.2016.

Хаџи-Ненад Маричић – Академија лепих уметности

28.12.2016.

Горан Петровић – Академија лепих уметности

28.12.2016.

Михајло Лујак – Академија лепих уметности

28.12.2016.

Игор Ђорђевић – Академија лепих уметности

28.12.2016.

Данијел Живковић – Факултет за правне и пословне студије др Лазар Вркатић

11.01.2017.

Дарко Вуковић – Београдска банкарска академија – Факултет за банкарство, осигурање и финансије

27.01.2017.

Ана Почуча – Академија лепих уметности

30.03.2017.

Татјана Глушац – Факултет за правне и пословне студије др Лазар Вркатић

28.04.2017.

Милица Рађеновић – Факултет за правне и пословне студије др Лазар Вркатић

28.04.2017.

Милан Живковић – Факултет за правне и пословне студије др Лазар Вркатић

28.04.2017.

Јована Фајгељ – Факултет за правне и пословне студије др Лазар Вркатић

28.04.2017.

Драган Жуљевић – Факултет за правне и пословне студије др Лазар Вркатић

28.04.2017.

Срђан Реџепагић – Београдска банкарска академија – Факултет за банкарство, осигурање и финансије

31.05.2017.

Ања Митић – Факултет за правне и пословне студије др Лазар Вркатић

07.06.2017.

Биљана Мирковић – Факултет за правне и пословне студије др Лазар Вркатић

07.06.2017.

Тамара Гајинов – Факултет за правне и пословне студије др Лазар Вркатић

07.06.2017.

Божидар Јеличић – Факултет за правне и пословне студије др Лазар Вркатић

26.07.2017.

Здравко Скакавац – Факултет за правне и пословне студије др Лазар Вркатић

26.07.2017.

Љубо Пејановић – Факултет за правне и пословне студије др Лазар Вркатић

26.07.2017.

Ђорђе Бабић – Рачунарски факултет

31.07.2017.

Бојана Ћук – Рачунарски факултет

31.07.2017.

Јелена Јовановић -Рачунарски факултет

31.07.2017.

Мирољуб Захорјански – Рачунарски факултет

31.07.2017.

Душица Филиповић – Академија лепих уметности

04.08.2017.

Ненад Илић – Академија лепих уметности

15.09.2017.

Јелена Стокућа – Академија лепих уметности

15.09.2017.

Андреа Ратковић – Академија лепих уметности

15.09.2017.

Ана Живановић – Академија лепих уметности

15.09.2017.

Александра Паладин – Академија лепих уметности

15.09.2017.

Давор Босанкић – Академија лепих уметности

15.09.2017.

Здравко Маљковић – Академија лепих уметности

15.09.2017.

Софија Перовић – Академија лепих уметности

15.09.2017.

Гојко Деспотовић – Академија лепих уметности

15.09.2017.

Биљана Велиновић – Академија лепих уметности

15.09.2017.

Иван Босиљчић – Академија лепих уметности

15.09.2017.

Љубинко Гордић – Академија лепих уметности

15.09.2017.

Слободан Бештић – Академија лепих уметности

15.09.2017.

Иван Илић – Академија лепих уметности

15.09.2017.

Иван Лалић – Академија лепих уметности

15.09.2017.

Бориша Лечић – Факултет за правне и пословне студије др Лазар Вркатић

11.10.2017.

Љубо Пејановић – Факултет за правне и пословне студије др Лазар Вркатић

11.10.2017.

Марио Лукиновић – Правни факултет Универзитета Унион

11.10.2017.

Тамара Матовић – Правни факултет Универзитета Унион

27.12.2017.

Бранко Живановић – Београдска банкарска академија – Факултет за банкарство, осигурање и финансије

17.01.2018.

Михајло Ђукић – Београдска банкарска академија – Факултет за банкарство, осигурање и финансије

21.02.2018.

Владимир Симовић – Београдска банкарска академија – Факултет за банкарство, осигурање и финансије

21.02.2018.

Душко Бодрожа – Београдска банкарска академија – Факултет за банкарство, осигурање и финансије

21.02.2018.

Александар Васић – Факултет за правне и пословне студије др Лазар Вркатић

26.04.2018.

Божидар Јеличић – Факултет за правне и пословне студије др Лазар Вркатић

26.04.2018.

Дорин Драмбареан – Факултет за правне и пословне студије др Лазар Вркатић

26.04.2018.

Јасмина Недељковић – Факултет за правне и пословне студије др Лазар Вркатић

26.04.2018.

Милица Радовић – Факултет за правне и пословне студије др Лазар Вркатић

26.04.2018.

Весна Гојковић – Факултет за правне и пословне студије др Лазар Вркатић

26.04.2018.

Весна Пилиповић – Факултет за правне и пословне студије др Лазар Вркатић

26.04.2018.

Тања Каурин – Факултет за правне и пословне студије др Лазар Вркатић

08.05.2018.

Тамаш Корхец – Факултет за правне и пословне студије др Лазар Вркатић

08.05.2018.

Сања Ђурђић – Факултет за правне и пословне студије др Лазар Вркатић

08.05.2018.

Петар Теофиловић – Факултет за правне и пословне студије др Лазар Вркатић

08.05.2018.

Моника Милошевић – Правни факултет Универзитета Унион

18.05.2018.

Марко Божић – Правни факултет Универзитета Унион

28.05.2018.

Јелена Достанић – Факултет за правне и пословне студије др Лазар Вркатић

28.05.2018.

Малиша Ђукић – Београдска банкарска академија – Факултет за банкарство, осигурање и финансије

11.06.2018.

Душко Кнежевић – Београдска банкарска академија – Факултет за банкарство, осигурање и финансије

11.06.2018.

Драган Мијовић – Факултет за правне и пословне студије др Лазар Вркатић

12.07.2018.

Ирина Перишић Бошњак – Рачунарски факултет

13.07.2018.

Иван Елезовић – Рачунарски факултет

13.07.2018.

Маја Лутовац Бандука – Рачунарски факултет

13.07.2018.

Мерсиха Прушевић Дулић – Рачунарски факултет

13.07.2018.

Милан Ђурић – Рачунарски факултет

13.07.2018.

Росана Бошњак – Рачунарски факултет

13.07.2018.

Звездана Стојмировић – Рачунарски факултет

13.07.2018.

Ненад Малешевић – Рачунарски факултет

13.07.2018.

Драган Урошевић – Рачунарски факултет

13.07.2018.

Нада Савковић – Факултет за правне и пословне студије др Лазар Вркатић

03.09.2018.

Марија Мијатовић – Факултет за правне и пословне студије др Лазар Вркатић 

03.09.2018.

Сандра Каменковић – Београдска банкарска академија – Факултет за банкарство, осигурање и финансије

13.09.2018.

Марија Лазаревић Моравчевић – Београдска банкарска академија – Факултет за банкарство, осигурање и финансије

13.09.2018.

Александар Бошковић – Факултет за правне и пословне студије др Лазар Вркатић

28.09.2018.

Јелена Васиљевић – Рачунарски факултет

05.10.2018.

Катарина Јовичић – Правни факултет Универзитета Унион

09.10.2018.

Душан Вујошевић – Рачунарски факултет

11.10.2018.

Селена Вукотић – Рачунарски факултет

22.11.2018.

Михајло Цекић – Рачунарски факултет

15.01.2019.

Јелена Симић – Правни факултет Универзитета Унион

05.02.2019.

Саша Гајин – Правни факултет Универзитета Унион

05.02.2019.

Катинка Беретка – Факултет за правне и пословне студије др Лазар Вркатић

26.02.2019.

Горан Ракочевић – Рачунарски факултет

07.03.2019.

Лазар Карбунар – Рачунарски факултет

07.03.2019.

Душана Шакан – Факултет за правне и пословне студије др Лазар Вркатић

19.03.2019.

Петар Бојовић – Рачунарски факултет

19.03.2019.

Љубомир Лазић – Рачунарски факултет

01.04.2019.

Јелена Арсић – Правни факултет Универзитета Унион

27.04.2019.

Милош Раденковић – Рачунарски факултет

07.05.2019.

Никола Мркшић – Рачунарски факултет

07.05.2019.

Татјана Папић – Правни факултет Универзитета Унион

13.06.2019.

Милена Трговчевић Прокић – Правни факултет Универзитета Унион

16.07.2019.

 

Владимир Црњански – Правни факултет Универзитета Унион

16.07.2019.

Милојко Миловановић – Правни факултет Универзитета Унион

16.07.2019.

Александар Бошковић – Факултет за правне и пословне студије др Лазар Вркатић

20.07.2019.

Алекса Радоњић – Правни факултет Универзитета Унион

13.09.2019.

Гроздана Маринковић – Београдска банкарска академија – Факултет за банкарство, осигурање и финансије

26.09.2019.

Марина Илић – Рачунарски факултет 

30.09.2019.

Бојана Рајевић Убовић – Рачунарски факултет 

30.09.2019.

Миодраг Манојловић – Рачунарски факултет 

30.09.2019.

Горан Рубил – Рачунарски факултет

30.09.2019.

Младен Станојевић – Рачунарски факултет

09.10.2019.

Милош Јовановић – Рачунарски факултет

09.10.2019.

Драгомир Јовичић – Факултет за правне и пословне студије др Лазар Вркатић

15.10.2019.

Милан Даничић – Факултет за правне и пословне студије др Лазар Вркатић

15.10.2019.

Невена Марић – Рачунарски факултет

18.10.2019.

Никола Спасић – Рачунарски факултет

22.10.2019.

Слободан Вукадиновић – Правни факултет Универзитета Унион

08.11.2019.

Милена Трговчевић Прокић – Правни факултет Универзитета Унион

20.11.2019.

Азра Сућеска – Београдска банкарска академија – Факултет за банкарство, осигурање и финансије

04.12.2019.

Душан Вујошевић – Рачунарски факултет

13.12.2019.

Младенка Балан – Београдска банкарска академија – Факултет за банкарство, осигурање и финансије

27.12.2019.

Јелена Симић – Правни факултет Универзитета Унион

27.12.2019.

Марио Лукиновић – Правни факултет Универзитета Унион

05.01.2020.

Борислав Агапиев – Рачунарски факултет

10.01.2020.

Милица Бугарчић – Београдска банкарска академија – Факултет за банкарство, осигурање и финансије

17.01.2020.

Александар Здравковић – Београдска банкарска академија – Факултет за банкарство, осигурање и финансије

17.01.2020.

Анида Захировић Сухоњић – Београдска банкарска академија – Факултет за банкарство, осигурање и финансије

20.01.2020.

Соња Раденковић – Београдска банкарска академија – Факултет за банкарство, осигурање и финансије

20.01.2020.

Лука Ускоковић – Београдска банкарска академија – Факултет за банкарство, осигурање и финансије

27.01.2020.

Ивана Симеуновић – Београдска банкарска академија – Факултет за банкарство, осигурање и финансије

02.03.2020.

Александар Кнежевић – Београдска банкарска академија – Факултет за банкарство, осигурање и финансије

18.03.2020.

Јелена Ђ. Лопичић Јанчић, Драган Ђ. Обрадовић, Ванда Божић, Вукан Р. Славковић – Правни факултет Универзитета Унион

19.05.2020.

Исмаил Мусабеговић – Београдска банкарска академија – Факултет за банкарство, осигурање и финансије

28.05.2020.

Жељка Бојанић – Факултет за правне и пословне студије др Лазар Вркатић

01.06.2020.

Татјана Скакавац – Факултет за правне и пословне студије др Лазар Вркатић

01.06.2020.

Миланка Гардашевић Филиповић – Рачунарски факултет

03.07.2020.

Ирена Јовановић – Рачунарски факултет

03.07.2020.

Бојана Димић Сурла – Рачунарски факултет

06.07.2020.

Бранко Урошевић – Рачунарски факултет

10.07.2020.

Зоран Ваван – Факултет за правне и пословне студије др Лазар Вркатић

20.07.2020.

Весна Шешум Чавић – Рачунарски факултет

22.07.2020.

Марко Божић – Правни факултет Универзитета Унион

14.08.2020.

Ана Сентов – Факултет за правне и пословне студије др Лазар Вркатић

03.11.2020.

Владимир Његомир – Факултет за правне и пословне студије др Лазар Вркатић

03.11.2020.

Снежана Поповић – Рачунарски факултет

16.11.2020.

Никола Васиљевић – Рачунарски факултет

27.11.2020.

Драго Инђић – Рачунарски факултет

27.11.2020.

Душка Франета – Факултет за правне и пословне студије др Лазар Вркатић

29.12.2020.

Јелена Јеринић – Правни факултет Универзитета Унион

31.12.2020.

Радивоје Јововић – Факултет за правне и пословне студије др Лазар Вркатић

31.12.2020.

Ивана Љутић – Београдска банкарска академија – Факултет за банкарство, осигурање и финансије

14.05.2021.

Немања Радосављевић – Рачунарски факултет

28.05.2021.

Мирјана Радивојевић – Рачунарски факултет

28.05.2021.

Ирена Јовановић – Рачунарски факултет

14.06.2021.

Анте Додиг – Београдска банкарска академија – Факултет за банкарство, осигурање и финансије

22.06.2021.

Милена Банић, Ванда Божић – Правни факултет Универзитета Унион у Београду

28.06.2021.

Соња Томаш Мискин – Београдска банкарска академија – Факултет за банкарство, осигурање и финансије

02.07.2021.

Исидора Вотлс – Факултет за правне и пословне студије др Лазар Врактић

15.07.2021.

Сања Батић Очовај – Факултет за правне и пословне студије др Лазар Врактић

15.07.2021.

Весна Гојковић – Факултет за правне и пословне студије др Лазар Врактић

15.07.2021.

Јелена Арсић – Правни факултет Универзитета Унион

02.09.2021.

Ана Опачић и Дијана Марковић – Бајаловић – Правни факултет Универзитета Унион

07.09.2021.

Марко Младеновић – Рачунарски факултет

18.10.2021.

Александра Ерић Букарица – Факултет за правне и пословне студије др Лазар Вркатић

20.10.2021.

Соња Раденковић – Београдска банкарска академија – Факултет за банкарство, осигурање и финансије

29.10.2021.

Снежана Виденовић, Дејан Антанасковић – Београдска банкарска академија – Факултет за банкарство, осигурање и финансије

24.11.2021.