Укратко

/Укратко
Укратко2020-03-17T23:27:25+01:00

Универзитет Унион основан је 2005. године. Основала су га три факултета, и то: Факултет за градитељски менаџмент, Факултет за дизајн и Факултет за индустријски менаџмент (касније: Факултет за пословно индустријски менаџмент). Касније су приступили као суоснивачи Универзитета: Београдска банкарска академија – Факултет за банкарство, осигурање и финансије, Правни факултет Универзитета Унион (раније: Факултет за пословно право), Рачунарски факултет, Факултет за менаџмент некретнина, Факултет за предузетнички бизнис и Виша школа за еколошки инжењеринг. У марту 2010. године из састава Универзитета иступају: Факултет за градитељски менаџмент, Факултет за менаџмент некретнина, Факултет за предузетнички бизнис и Виша школа за еколошки инжењеринг. Након гашења Факултета за дизајн, 2011. године, Универзитет Унион чине само четири факултета: Факултет за индустријски менаџмент, Београдска банкарска академија – Факултет за банкарство, осигурање и финансије, Рачунарски факултет и Правни факултет Универзитета Унион. Међутим, већ следеће године, Универзитету приступа (тада) Факултет сценских и примењених уметности – Академија лепих умпетност (данас, Факултет савремене уметности) а убрзо затим, у лето 2013. године и Факултет за правне и пословне студије др Лазар Вркатић. У априлу 2015. године Факултет за пословно индустријски менаџмент иступа из састава Универзитета Унион, а у септембру 2017. године то чини и Академија лепих уметности (данас, Факултет савремене уметности), тако да Универзитет данас чине четири факултета.

Седиште Универзитета је у Београду, у ул. Косанчићев венац бр 2/5 у историјском делу Београда.

Универзитет обавља деlatност високог образовања у четири поља, и то у пољима: природно-математичких наука, друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука и у пољу уметности. Сви студијски програми у оквиру наведених поља остварују се на факултетима – члановима Универзитета. Студијски програми остварују се у сва три нивоа академских студија. Сви факултети остварују студијске програме у складу са Болоњском декларацијом.
Као заједница високошколских установа Универзитет омогућава размену знања и искустава у различитим образовно-научним пољима. Циљ обављања деlatности Универзитета је омогућавање законитог и успешног функционисања факултета у његовом саставу на традицијама и вредностима Републике Србије и Европе, а нарочито образовање подмладка у складу са израженом намером Србије да се прикључи Европској унији и прихвати комплекс европских вредности – ацqуис цоммунаутаире, владавину права и посредује савремене резултате науке. Универзитет сарађује и са ваневропским универзитетима и отворен је за сваку сарадњу у области образовања и науке на принципима равноправности, узајамног поштовања и објективности.
У реформи образовања и процесу стабилизације и придруживања ЕУ Универзитет настоји да оствари што виши квалитет образовања студената као субјеката образовног процеса. У том циљу Универзитет настоји да формулише модерне студијске програме, да обезбеди квалитетан наставнички кадар и да уз високо поштовање студената као равноправних сарадника у истом послу, постави високе захтеве квалитетног образовања. Универзитет је квалитетан онолико колико су колико су његови свршени студенти добри стручњаци и поштени грађани. Ово је приватан универзитет, не финансира се из буџета и не може да опстане ако не ради добро. Време махања дипломама је прошло. Желимо стручњака коме неће бити тешко да свакога дана одбрани своје звање.
Универзитетом руководе:

Ректор: Проф. др Гордана Вукелић
Проректор: Проф. др Љубомир Лазић
Председник Савета Универзитета:
Доц. др Слободан Вукадиновић
Заменик председника Савета Универзитета:
Проф. др Душан Вујошевић