Укратко

/Укратко
Укратко2023-12-07T15:32:34+01:00

Универзитет „УНИОН“ у Београду је приватни универзитет, основан 2005. године. Суоснивачи Универзитета су: Београдска банкарска академија – Факултет за банкарство, осиграње и финансије, Рачунарски факултет и Правни факултет Универзитета Унион у Београду, сви из Београда. Универзитет „УНИОН“ у Београду чине следећи факултети: Београдска банкарска академија – Факултет за банкарство, осигурање и финансије, Рачунарски факултет, Правни факултет Универзитета Унион у Београду и Факултет за правне и пословне студије др Лазар Вркатић из Новог Сада.

Концепција Универзитета јесте да студирање мора бити у функцији привредног и друштвеног развоја, подједнако као и развоја науке и унапређења истраживања, да Универзитет није профитна организација, већ да средства која остварује обављањем деlatности високог образовања користи за унапређење својих функција образовања и научног истраживања. Факултети оснивачи су оснивањем Универзитета „УНИОН“ у Београду објединили образовни, научноистраживачки, стручни, и уметнички рад као компоненте јединственог процеса високог образовања у друштвено-хуманистичком, техичкотехнолошком, природно-математичком и пољу уметности.

Универзитет обавља деlatност високог образовања у четири научна поља: природно-математичким, друштвено-хуманистичким, и техничко-технолошких наукама као и у пољу уметности. Студијски програми су акредитовани у оквиру наведених поља и остварују се на три нивоа академских студија. Као заједница високошколских установа Универзитет омогућава размену знања и искустава у различитим образовно-научним пољима. У реформи образовања Универзитет настоји да оствари што виши квалитет образовања студената као субјеката образовног процеса. У том циљу Универзитет настоји да формулише модерне студијске програме, да обезбеди квалитетан наставнички кадар и да уз високо поштовање студената као равноправних сарадника на истом послу, постави високе захтеве у погледу квалитета образовања. Универзитет је квалитетан онолико колико су његови свршени студенти добри стручњаци и поштени и продуктивни грађани. Ово је приватни универзитет, не финансира се из буџета и не може да опстане ако не ради добро. Зато школујемо стручњака коме неће бити тешко да свакога дана одбрани своје звање.

Вршилац дужности ректора: проф. др ум. Ненад Малешевић
Председница Савета Универзитета: др Ивана Љутић, ванредни професор
Заменица председнице Савета Универзитета: др Ања Митић, ванредни професор