Важни контакти

/Важни контакти
Важни контакти2023-06-16T12:20:32+01:00

Лице задужено за заштиту података о личности

Марија Ђорђевић (генерални секретар Универзитета Унион у Београду)
Емаил: marija.djordjevic@union.edu.rs
Телефон: 011/2630654