University Council

/University Council
University Council2019-01-28T10:05:04+01:00
 1. Слободан Вукадиновић, председник Савета, Правни факултет Универзитета Унион
 2. доц. др Душан Вујошевић, заменик председника Савета, Рачунарски факултет
 3. проф. др Весна Ракић Водинелић, Правни факултет Универзитета Унион
 4. Горан Ћелић, Правни факултет Универзитета Унион
 5. Ивана Илић, Правни факултет Универзитета Унион
 6. Луна Дукић, Правни факултет Универзитета Унион
 7. проф. др Бранко Живановић, Београдска банкарска академија – Факултет за банкарство, осигурање и финансије
 8. проф. др Ивана Симеуновић, Београдска банкарска академија – Факултет за банкарство, осигурање и финансије
 9. доц. др Сандра Каменковић, Београдска банкарска академија – Факултет за банкарство, осигурање и финансије
 10. доц. др Ивана Љутић, Београдска банкарска академија – Факултет за банкарство, осигурање и финансије
 11. Милица Бугарчић, Београдска банкарска академија – Факултет за банкарство, осигурање и финансије
 12. проф. др Десимир Вучић, Рачунарски факултет
 13. доц. др Ненад Малешевић, Рачунарски факултет
 14. доц. др Ирена Јовановић, Рачунарски факултет
 15. доц. мр Милан Ђурић, Рачунарски факултет
 16. Лазар Булић, Рачунарски факултет
 17. проф. др Вељко Ђурић, Факултет за правне и пословне студије др Лазар Вркатић
 18. Милена Ђокић, Факултет за правне и пословне студије др Лазар Вркатић
 19. доц. Петар Станојловић, Академија лепих уметности ТОДОРИС