Рецтор оф тхе Университy

/Рецтор оф тхе Университy
Рецтор оф тхе Университy2019-01-28T10:03:02+01:00

Гордана Вукелић у периоду од 1983 до 1991. године изабрана је за асистента приправника за предмет Теорија и анализа биланса, Катедра теорије трошкова, рацуноводства и финансија, Института за Агроекономију, Пољопривредни факултет, Универзитета у Београду. У сарадничком звању је била до 1991. потом је бирана од 1991. до 1997. године за асистента, а од 1997.до 2001. године изабрана је за доцента. Током 2001. године бирана је у звање ванредног професора, а 2007. године за редовног професора на Катедри теорије трошкова, рачуноводства и финансија, Института за Агроекономију, Пољопривредног факултета, Универзитета у Београду.

Запослењем 2008. године прелази на Београдску банкарску академију, Факултет за банкарство, осигурање и финансије (ужа научна област Економија и финансије), где изводи наставу и обавља све остале наставне активности на основним и мастер студијама.