Цонтацт

/Цонтацт
Цонтацт2019-03-25T17:03:41+01:00

Адреса:
Косанчићев Венац бр. 2/5, Београд.

Телефони:
Централа: (011) 6304293
Секретаријат: (011) 2630654

Е-маил:
rektor@union.edu.rs
sekretarijat@union.edu.rs
studentski.parlament@union.edu.rs

Матични број:
17604635

ПИБ:
103914671

Текући рачун:
205-204289-67 код Комерцијалне банке А.Д., Београд