Одлазна мобилност – наставно особље (ББА)

/Одлазна мобилност – наставно особље (ББА)
Одлазна мобилност – наставно особље (ББА)2021-10-17T17:01:32+01:00

У складу са Уговором о додели наменских бесповратних средстава број 2020-1-РС01-КА103-065098 потписаним између Универзитета Унион у Београду и националне Фондације Темпус и одлуком Сената Универзитета од 15.10.2021. године, Универзитет Унион у Београду објављује:

КОНКУРС ЗА ОДЛАЗНУ МОБИЛНОСТ НАСТАВНОГ ОСОБЉА

БЕОГРАДСКЕ БАНКАРСКЕ АКАДЕМИЈЕ – ФАКУЛТЕТА ЗА БАНКАРСТВО, ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИЈЕ УНИВЕРЗИТЕТА УНИОН У  БЕОГРАДУ

РАДИ ДРЖАЊА НАСТАВЕ

НА ЕУ ЕРАСМУС+ ПАРТНЕРСКИМ УНИВЕРЗИТЕТИМА

 

Конкурс је отворен до 1. децембра 2021. године, а могу се пријавити запослени Београдске банкарске академије – Факултета за банкарство, осигурање и финансије Универзитета Унион, и то за мобилност наставног особља у сврху држања наставе (Стафф Мобилитy фор Теацхинг – СТА) током летњег семестра академске 2021/2022. године на на следећим ЕУ Ерасмус+ партнерским институцијама

 • Университé Цôте д’Азур, Градуате Сцхоол анд Ресеарцх оф Ецономицс анд Манагемент, Ница, Француска
 • Тецхницал Университy оф Кошице, Словачка
 • Университy оф Цоимбра, Португалија

Укупан број финансираних мобилности је 2 (два).

 

Услови учешћа на конкурсу

 1. На конкурс за мобилност наставног особља могу се пријавити само запослени на Београдске банкарске академијае – Факултета за банкарство, осигурање и финансије Универзитета Унион са статусом правног лица.
 2. Учесник конкурса је обавезан да обезбеди одобрење учешћа у мобилности, потписано од стране декана(председника) и благовремено преда комплетну документацију тражену конкурсом.
 3. Учесник конкурса је обавезан да преда План држања наставе, усаглашен са прихватном институцијом у случају да се ради о мобилности за држање наставе. Учесници су дужни да самостално контактирају колеге, односно чланове наставног или административног особља одговарајућих факултета, департмана, служби или других организационих јединица на партнерским институцијама и да са њима договоре планове држања наставе/рада, начин и методологију спровођења наставе или усавршавања, као и датуме и трајање боравка. План наставе/рада мора бити одобрен и потписан од стране контакт особе са одговарајућег департмана, факултета или службе на прихватној институцији.
 4. Учесник конкурса је обавезан да влада страним језиком на коме ће бити држана настава, тачније енглеским језиком са минималним нивоом знања Б2.
 5. Дозвољена је само једна пријава по учеснику. Ако неко од учесника конкурса пошаље више од једне пријаве, биће разматрана само пријава која је прва примљена.

Важне информације и напомене о пријављивању на конкурс

 1. Наставно особље које се одлучи да учествује у конкурсу за одлазну мобилност у сврху држања наставе, исту би држало на званичном језику државе у којој се налази партнерска институција, или на енглеском језику. Обавеза познавања страног језика на ком ће се држати настава је минимум Б2.
 2. Од кандидата се захтева да пажљиво и у целости прочитају текст конкурса и упознају се са документацијом потребном за пријаву.
 3. Кандидати треба да проуче списак ВШ институција из програмских земаља са којима Универзитет Унион има потписане КА103 Интер-институционалне уговоре за мобилност и определе се само за једну институцију на којој имају остварен контакт и/или сарадњу са колегом од ког добију сагласност (имејл или позивно писмо) за реализацију своје мобилности у периоду предвиђеном овим конкурсом.
 4. Утврдити квалификованост за пријављивање на одабраном Еразмус+ партнеру (категорија, област, ниво). Проверити да ли уз редовну пријавну документацију постоје посебни захтеви Еразмус+ партнера
 5. Прочитати Правилник о међународној мобилности Универзитета Унион. Припремити комплетну документацију и доставити пријаву Еразмус+ академском координатору Универзитета.
 6. Пријава мора да садржи следећу неопходну документацију:
 • Уредно попуњен и потписан Пријавни формулар за запослене (линк2)
 • Потписану Сагласност о прикупљању и обради података о личности (линк3)
 • Биографију на енглеском језику (препоручује се коришћење Еуропасс модела)
 • Уредно попуњен, потписан и оверен Уговор о мобилности у сврху извођења наставе – Ерасмус+ Мобилитy Агреемент фор Теацхинг (на енглеском језику), припремљен у консултацијама са Академским координатором жељеног ЕУ Ерасмус+  партнерског универзитета.
 • Копију пасоша (само страна са личним подацима)
 • Доказ о знању страног језика на којем се одвија мобилност (са јасно назначеним нивоом) Напомена: Уколико страни језик на којем се одвија мобилност није енглески, приложити и доказ о знању енглеског језика;
 • Доказ о запослењу на факултету у саставу Универзитета Унион Београд;
 • Сагласност о обављању мобилности добијена од стране академског домаћина на Еразмус+ партнерској институцији, у виду позивног писма упућеног кандидату или у имејл комуникацији с кандидатом (даје се у слободној форми);
 • Одобрење учешћа у мобилности, потписано од стране декана (председника) Факултета, односно ректора Универзитета Унион;
 • Уредно попуњен План држања наставе за СТА (на енглеском језику)
 • План држања наставе, односно План рада, мора бити усаглашен са колегама на прихватној институцији и потписан од стране учесника конкурса и контакт особе на прихватној институцији, а пожељно је, ако је могуће, обезбедити и потпис одговорног лица прихватне институције;
 • Доказ који се захтева од стране Еразмус+ партнерске институције на коју се кандидат пријављује- уколико партнерска инситутција тражи додатна документа;
 • Доказ о статусу члана особља са инвалидитетом (уколико кандидат испуњава овај критеријум и прилаже документацију дефинисану у позиву), уз попуњен и потписан Образац за особе са инвалидитетом.

Осим наведених, учесник конкурса може приложити и друга документа од значаја за рангирање и избор кандидата, као што су докази о међународној активности (студијски боравак у иностранству, учешће у међународном пројекту, награда на међународном стручном, уметничком или спортском такмичењу, итд.) или о учешћу у реализацији програма мобилности на матичној институцији и томе слично.

 1. Планирана реализација КА103 мобилности је зимски семестар школске 2021/2022. Према правилима програма Ерасмус+ КА103, трајање финансиране мобилности наставног особља ограничено је на најмање два, а највише 60 дана, али је, у складу са пројектном пријавом за доделу бесповратних средстава, трајање финансиране мобилности наставног особља Универзитета Унион ограничено на највише 5 радних дана, уз могућност да учеснику буду одобрена и до 2 додатна дана за путовање (по 1 дан пре почетка и по завршетку активности).
 2. 8. Уредно припремљена и скенирана документа посlatи искључиво у ПДФ форматупутем имејла на адресу координатора Универзитета Унион (ива.tarabic@union.edu.рс ) уз кратак опис садржаја пријаве. У припреми документације за слање обавезно се придржавати инструкција наведених у Упутству за припрему и слање пријавне документације. Непотпуне и неуредне пријаве, као и оне које нису у складу са Упутством НЕЋЕ БИТИ РАЗМАТРАНЕ.
 3. 9. Пријаву са комплетном документацијом треба обавезно доставити и административном координатору на матичном факултету (соња.radenkovic@bba.edu.рс) ради постављања на мониторинг пlatформу за праћење програма мобилности Универзитета Унион. Пријаве које нису постављене на пlatформу НЕЋЕ БИТИ РАЗМАТРАНЕ.

РОК: 1. децембар 2021. године до 23:59 часова

Пријаве које нису достављене до наведеног рока НЕЋЕ БИТИ РАЗМАТРАНЕ.

Информације о подршци учесницима и друге напомене

У складу са уговором о додели наменских бесповратних средстава, Универзитет Унион ће за наставно особље на мобилности у програмским земљама обезбедити надокнаду трошкова превоза и индивидуалну подршку за трошкове боравка у месту одржавања активности.

Чланови особља имају права на путне трошкове у зависности од удаљености дестинације мобилности, односно максималног Ерасмус+ износа за то намењеног.

ДАЉИНАР — https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

Износи индивидуалне подршке за покривање трошкова боравка наставног особља током мобилности у сврху држања наставе на ВШ институцијама у појединим групацијама програмских земаља наведени су у следећој табели.

ИЗНОСИ ЕРАСМУС+КА103 СТИПЕНДИЈА ПО ЗЕМЉАМА

Групација земље Земља у којој се реализује мобилност Износ подршке по дану  у ЕУР
ГРУПА 1

Програмске земље са
вишим живота

Данска, Финска, Исланд, Ирска, Луксембург, Шведска, Велика Британија, Лихтенштајн, Норвешка  180 ЕУР

ГРУПА 2
Програмске земље са средње високим трошковима живота
Аустрија, Белгија, Немачка, Француска, Италија, Грчка, Шпанија, Кипар, Холандија, Малта, Португалија    160 ЕУР
ГРУПА 3
Програмске земље са ниским трошковима живота Бугарска, Хрватска, Чешка, Естонија, Летонија,Литванија, Мађарска, Пољска, Румунија, Словачка, Словенија, Северна Македонија, Турска, Србија 140 ЕУР

– Особа са инвалидитетом или телесним оштећењем може остварити право на надокнаду прихватљивих стварних трошкова насталих током мобилности (прилагођен смештај, помоћ приликом путовања, медицинска негу, помоћна опрема, адаптација учила, особа у пратњи и друго), подношењем додатне документације (линк5).

– Здравствено осигурање студената у току трајања мобилности је обавезно, али трошкови осигурања нису покривени средствима програма Ерасмус+ КА103. Селектовани наставници су у обавези да самостално обезбеде одговарајуће осигурање у складу са захтевима прихватне институције.

Одлучивање, жалбе и номинација кандидата

 1. Службеник на пословима међународне сарадње и Ерасмус+ Институционални координатор Универзитета Унион обављају административну проверу приспелих пријава у погледу испуњености услова учешћа на конкурсу. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса не узимају се у разматрање и бивају одбачене, а све уредне пријаве достављају се на разматрање Комисији коју именује ректор Универзитета Унион.
 2. Комисија разматра и оцењује пријаве, а потом формира ранг листе кандидата који испуњавају услове конкурса према броју остварених бодова и доставља их ректору.
 3. Службеник на пословима међународне сарадње објављује ранг листе на сајту Универзитета Унион и о томе обавештава академске и административне координаторе мобилности на свим факултетима Универзитета Унион.
 4. Кандидат може поднети приговор на ранг листу у року од 3 дана од дана објављивања ранг листе на сајту Универзитета Унион. Приговор се подноси Комисији, писменим путем или електронском поштом. Комисија разматра приговор и даје предлог на основу кога ректор доноси решење по приговору у року од 3 дана од пријема приговора.
 5. Коначну одлуку о избору кандидата за мобилност, на предлог Комисије, доноси ректор Универзитета Унион и то на основу редоследа на ранг листи и у складу са износима расположивих средстава за поједине активности у оквиру програма мобилности. Одлука садржи информације о броју пријављених кандидата, броју одбијених и броју изабраних кандидата, као и спискове изабраних, резервних и одбијених кандидата.
 6. Институционални координатор и/или Службеник на пословима међународне сарадње спроводи номинацију и обавештава прихватне партнерске институције о изабраним кандидатима у складу са важећом Одлуком о избору кандидата. Службеник на пословима међународне сарадње прикупља неопходну документцаију од номинованих кандидата и доставља је прихватним институцијама. Прихватна партнерска институција задржава право да донесе коначну одлуку о прихватању номинованих кандидата.