Саопштења и информације поводом сумње да је дисертација др Александра Шапића плагијат

//Саопштења и информације поводом сумње да је дисертација др Александра Шапића плагијат

Повом текста објављеног на интернет страни Пешчаника у коме се наводи да је докторска дисертација др Александра Шапића плагијат, ректор Универзитета Унион, проф. др Зlatко Стефановић даје следеће

САОПШТЕЊЕ

На седници сената Универзитета Унион која је заказана за 10. јули 2014. године, сенат Универзитета ће разматрати наводе на интернет страници Пешчаника да је докторска дисертација др Александра Шапића пlatијат. Сенату ће бити преложено да формира комисију која ће испитати основаност навода. Овај универзитет се ни до сада није устручавао да води поступке поводом пријава које указују да су одређена дела плагијати, односно да садрже плагијате. Управо је у току један од таквих поступака који је истражен, о коме је комисија поднела извештај и добијено изјашњење аутора и других лица која имају правни интерес поводом могућег плагијата. Извештај комисије у том случају је потврдио сумње да је реч о плагијату, али није реч о докторској дисертацији, већ о уџбенику. На једној од следећих седница сената Универзитет Унион ће изрећи санкције ауторима уџбеника за који је утврђено да је плагијат, односно да садржи плагијате.

Универзитет Унион нема интереса да штити плагијаторе. Напротив! У интересу и унверзитета и науке уопште је да плагијата не буде, а да се плагијатори санкционишу на примерен начин. Универзитет је то већ радио у другим случајевима, без икаквог медијског или другог притиска, и без обзира о ком лицу је реч. У овом случају, сматрамо да јавност мора бити информисана о току и резултатима поступка који ће овај универзитет водити поводом сумње на плагијат дисертације др Александра Шапића. Због тога ће на овој интернет страни бити постављане информације о току поступка све док се поступак не оконча.

1. Текст из Пешчаника са наводима о плагијату докторске дисертације др Александра Шапића

2. На седници сената Универзитета Унион заказаној за 10. јули 2014. године биће предложено формирање комисије за испитивање навода о плагијату.

3. Сенат Универзитета Унион, на седници одржаној 10. јула 2014. донео је одлуку да се формира комисија која ће испитати основаност навода да су у докторској дисертацији др Александра Шапића садржани текстови преузети из дела других аутора, без навођења података о извору. У овом моменту Сенат није могао да именује чланове комисије јер професори са којима је прелиминарно разговарано (са факултета чији је оснивач Република Србија) нису прихватили овакво ангажовање. Очекује се да ће Сенат именовати чланове комисије најкасније у року од недељу дана. Већину чланова ће чинити професори изван састава Универзитета Унион, а један члан ће бити из реда професора овог универзитета. Рок за подношење извштаја је одређен на 60 дана, рачунајући од дана именовања чланова комисије. Одлука о именовању чланова комисије биће публикована на овој страни чим чланови буду одређени. (10.07.2014.)

4. САОПШТЕЊЕ ПОВОДОМ НЕТАЧНОГ ПРЕНОШЕЊА ИНФОРМАЦИЈА У МЕДИЈИМА: Дана 10. јула 2014. године неколико јавних гласила је дало нетачну информацију о формирању комисије која би требало да испита наводе о плагијатима садржаним у докторској дисертацији др Александра Шапића. Ректор Универзитета Унион је, и у усменим изјавама и у писаној информацији (претходна тачка), навео да ће већину чланова комисије чинити професори изван састава Универзитета Унион. Уместо тога, погрешно је дата информација да ће већину чланова комисије чинити професори из састава Универзитета Унион. Друга нетачност је везана за слику. Поједина јавна гласила, приликом давања информација о именовању ове комисије, пропратила су прилог сликом у позадини на којој је приказан Правни факултет Универзитета Унион, иако тај факултет није ни на који начин повезан са докторском дисертацијом др александра Шапића. Слика није остала незапажена ког гледалаца, због чега се више лица обратило овом факултету коментаром да су изненађени да је др Александар Шапић докторирао на Правном факултету Универзитета Унион, те смо принуђени да укажемо и на ову грешку медија у преносу информација. (11.07.2014.)

5. ДИСКРИМИНАЦИЈА ОТЕЖАВА ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈЕ. Сенат Универзитета Унион желео је да формира комисију у чијем би саставу већину чланова чинили професори са универзитета изван Универзитета Унион. Намера је била да то, пре свега, буду професори са факултета чији је оснивач Република Србија. Један број професора прихватио је чланство у комисији, али под условом да добију сагласност свог факултета, односно универзитета. Међутим, након консултација, обавестили су нас да им је забрањено било какво ангажовање на приватним факултетима, односно универзитетима. Забрана се формално правда забраном конкуренције, али се то не односи на друге „државне“ факултете и универзитете, иако обављају конкурентску деlatност. О оваквој дискриминацији која је супротна Уставу РС (члан 82. став 1.) и Закону о забрани дискриминације (члан 19. став 3.) се у медијима не говори, а стиче се утисак да је медији или подржавају или бар прећуткују. Универзитет Унион ће настојати да у разговорима са компетентним лицима утиче да професори који желе да учествују у комисији добију сагласност за то, али не можемо да претпоставимо да ли ће се то и десити и за које време. Како би се избегла сумња у непристрасност комисије, не желимо ни да сви чланови комисије буду професори са приватних универзитета. (15.07.2014. 12:30)

6. УНИВЕРЗИТЕТ УНИОН ЈОШ УВЕК НЕ УСПЕВА ДА ФОРМИРА КОМИСИЈУ ЗА ИСПИТИВАЊЕ НАВОДА О ПЛАГИЈАТУ. Ниједан наставник компетентан за обалст маркетинга није прихватио да учествује у комисији, ни пошто је ректор Универзитета у Београду дао изјаву да нема сметњи да наставници са факултета чији је оснивач Република Србија учествују у комисијама које формира универзитет чији оснивач није РС. Контактирано је око 80% компетентних професора за област маркетинга, али нико није прихватио учешће у комисији. Дати су различити разлози за одбијање, као што су: болест, преоптерећеност обавезама, страх од последица и друго. Универзитет унион је због тога принуђен да овим путем јавно позове кандидате који желе да учествују у комисији. Услови су да је реч о наставнику у звању доцента, ванредног професора или редовног професора, са избором у звање за ужу начуну обаласт маркетинга, као и знање срспског и енглеског језика. За учешће у комисији Универзитет плаћа одговарајући хонорар. Молимо и медије да публикују ову информацију. Бићемо захвални и ако добијемо предлог кога би могли да замолимо за ангажовање у комисији. Све пријаве за учешће могу се посlatи електронском поштом на: sekretarijat@union.edu.rs или rektor@union.edu.rs као и телефоном на 011/6304293 или 2630654. Позив је отворен све до формирања комисије. (02.10.2014. 9:30)

7. Универзитет Унион формирао је комисију за испитивање навода о плагијату докторске дисертације др Александра Шапића у саставу: 1. др Хасан Ханић, редовни професор Београдске банкарске академије, Факултета за банкарство, осигурање и финансије Универзитета Унион у Београду; 2. др Невенка Махер, ванредни професор Факултета за управне и пословне науке из Новог Места, Република Словенија; и 3. др Миодраг Копривица, доцент Факултета за правне и послове студије др Лазар Вркатић из Новог Сада, у саставу Универзитета Унион. Сви чланови комисије имају избор у звање за ужу научну обалст: Маркетинг. По достављају одлуке комисија ће почети са радом. Одлука са задаком комисије ће бити објављена на овој страници. (09.12.2014. 21:36)

8. Одлука о формирању комисије (10.12.2014. 13:15)

9. Сенат Универзитета Унион, на седници одржаној дана 09.02.2015. године донео је одлуку да се Комисијии за испитивање навода о плагијату продужи рок за предају извештаја до 01.03.2015. године (14.12.2015. 10:02)

10. Комисија за испитивање навода о плагијату у докторској дисертацији Александра Шапића донела је дана 26.02.2015. године и доставила Универзитету Унион одлуку да не настави са радом као Комисија.

11. САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ РЕКТОРА УНИВЕРЗИТЕТА УНИОН ПОВОДОМ ОДЛУКЕ КОМИСИЈЕ ДА НЕ НАСТАВИ СА РАДОМ. Чланови комисије за испитивање навода о плагијату у докторској дисертацији Александра Шапића на састанку који је дана 26.02.2015. године одржан у ректорату Универзитета Унион изразила је незадовољство због тога што су прелиминарни извештају који су чланови комисије израдили и доставили Универзитету разматрани на седници Сената од 09.02.2015. године и што су у међувремену даване изјаве у медијима о раду комисије и могућим резултатима. Ректор, који је присуствовао седници комисије, објаснио је да Сенат Универзитета Унион има право да разматра рад комисије коју је ангажовао, што укључује и разматрање парцијалних резултата, пре него што комисија да свој финални извештај. Комисија није формирана као тајна комисија, нити ће резултати рада комисије бити тајна за јавност. Посебно је објаснио комисији и то да је повод да се на дневни ред Сената нађе разматрање прелиминарних извештаја то што је један од чланова комисије доставио свој прелиминарни извештај који наводи на сумњу да је посао испитивања навода о плагијату обавио непристрасно. У прелиминарним извештајима који су доставили доц. др Миодраг Копривица и проф. др Невенка Махер налазе се подаци према којима је проценат текстова, преузетих у рад без навођења извора више од 50% одговарајућих делова рада. Конкретно комисија је поделила посао тако што је требало да сваки од чланова комисије оцени један део дисертације, и то: проф. Ханић – од 5-60. стране, доц. Копривица – од 61-120 и проф. Махер – од 121-196. стране. У прелиминарном извештају доц. Копривица је нашао да постоји око 73% преузетог текста у односу на свој део, проф. Махер је нашла да у њеном делу постоји око 66% преузетих делова, док је проф. Ханић нашао да у његовом делу има преузимања од око 0,4%. У међувремену је секретаријат Универзитета пронашао још неке изворе из којих су текстови преузимани у текст дисертације из којих се види да је било преузимања у знатно већој мери од 0,4% колико је приказано у извештају проф. Ханића. Због тога је ректор на седници Сената предложио да се уместо проф. Ханића именује нови члан комисије. За предлог је гласао један члан Сената. Против је био један члан, док су остали (пет чланова) били уздржани. Након што је проф. Ханић информисао чланове комисије о томе да је Сенат разматрао њихове прелиминарне извештаје и да су у међувремену даване изјаве у јавности поводом рада комисије, комисија је одлучила да прекине са радом. У оваквој ситуацији, сматрам да јавност треба да буде информисања о току поступка испитивања навода о плагијату. Чланови Сената ће о томе бити обавештени и биће заказана седница Сената на којој ће се о томе расправљати. У међувремену се дошло и до других сазнања за која такође сматрам да су значајна за јавност. Реч је о томе да се у извештају комисије за оцену урађене докторске дисертације кандидата мр Александра Шапића наводи и то да је кандидат аутор шест радова (стр. 1. и стр. 2. извештаја) за шта се провером у доступним базама података показало да то није тачно, јер радови или не постоје, или су њихови аутори нека друга лица. Имајући у виду да је Универзитет једва пронашао чланове који би прихватили да учествују у раду комисије, након оваквог развоја догађаја, верујем да су шансе да се поступак испитивања навода о плагијату настави, врло мале. Верујем да јавност има право да то зна.

12. ИНФОРМАЦИЈА СА СЕДНИЦЕ СЕНАТА ОДРЖАНЕ 16.03.2015. (17.03.2015. 13:45)

На седници Сената одражаној дана 16.03.2015. године, Сенат је већином гласова (4 према 3) одлучио да се предложена тачка: „Разматрање мера које Универзитет треба да предузме након изјаве чланова комисије за испитивање плагијата да прекидају са радом“, скине са дневног реда. За скидање са дневног реда гласали су представници: 1) Факултета за пословно индустријски менаџмент; 2) Београдске банкарске академије – факултета за банкарство осигурање и финансије; 3) Академије лепих уметности; и 4) Факултета за правне и пословне студије др Лазар Вркатић. Против одлуке о скидању тачке са дневног реда гласали су: 1) представник Рачунарског факултета; 3) представник Правног факултета; и 3) в.д. ректора.

2019-07-19T09:47:06+01:00