Универзитет неће радити у периоду од 31.12.2018. до 09.01.2019. године.