Факултет за пословно индустријски менаџмент из Младеновца престао је да обавља делатност у саставу Универзитета „Унион“

//Факултет за пословно индустријски менаџмент из Младеновца престао је да обавља делатност у саставу Универзитета „Унион“

Дана 06. априла 2015. године Факултет за пословно индустријски менаџмент из Младеновца престао је да обавља делатност високог образовања у саставу Универзитета „Унион“ из Београда.

2015-11-26T20:47:35+01:00