Дана 06. априла 2015. године Факултет за пословно индустријски менаџмент из Младеновца престао је да обавља делатност високог образовања у саставу Универзитета „Унион“ из Београда.