Обавештење о летњем радном времену

јул 16th, 2018

Радно време Универзитета у периоду од 17. јула до 27. августа 2018. године биће од 10 до 14 часова.

Обавештење о радном времену током првомајских празника

април 27th, 2018

Универзитет ”Унион” неће радити 1. и 2. маја 2018. године, а 30. априла радиће скраћено, од 10 до 13 часова.

КОНКУРС за упис студената у школску 2016/2017. годину

мај 12th, 2016

На седници одржаној 6. априла 2016. године, Сенат Универзитета „Унион“ у Београду донео је Одлуку о расписивању конкурса за упис студената у школску 2016/2017. годину. 

Факултет за пословно индустријски менаџмент из Младеновца престао је да обавља делатност у саставу Универзитета „Унион“

април 6th, 2015

Дана 06. априла 2015. године Факултет за пословно индустријски менаџмент из Младеновца престао је да обавља делатност високог образовања у саставу Универзитета „Унион“ из Београда.

Саопштења и информације поводом сумње да је дисертација др Александра Шапића плагијат

јул 10th, 2014

Повом текста објављеног на интернет страни Пешчаника у коме се наводи да је докторска дисертација др Александра Шапића плагијат, ректор Универзитета Унион, проф. др Златко Стефановић даје следеће

САОПШТЕЊЕ

На седници сената Универзитета Унион која је заказана за 10. јули 2014. године, сенат Универзитета ће разматрати наводе на интернет страници Пешчаника да је докторска дисертација др Александра Шапића платијат. Сенату ће бити преложено да формира комисију која ће испитати основаност навода. Овај универзитет се ни до сада није устручавао да води поступке поводом пријава које указују да су одређена дела плагијати, односно да садрже плагијате. Управо је у току један од таквих поступака који је истражен, о коме је комисија поднела извештај и добијено изјашњење аутора и других лица која имају правни интерес поводом могућег плагијата. Извештај комисије у том случају је потврдио сумње да је реч о плагијату, али није реч о докторској дисертацији, већ о уџбенику. На једној од следећих седница сената Универзитет Унион ће изрећи санкције ауторима уџбеника за који је утврђено да је плагијат, односно да садржи плагијате.

Универзитет Унион нема интереса да штити плагијаторе. Напротив! У интересу и унверзитета и науке уопште је да плагијата не буде, а да се плагијатори санкционишу на примерен начин. Универзитет је то већ радио у другим случајевима, без икаквог медијског или другог притиска, и без обзира о ком лицу је реч. У овом случају, сматрамо да јавност мора бити информисана о току и резултатима поступка који ће овај универзитет водити поводом сумње на плагијат дисертације др Александра Шапића. Због тога ће на овој интернет страни бити постављане информације о току поступка све док се поступак не оконча. (више…)