Драган Манчић – Факултет за правне и пословне студије „др Лазар Вркатић“

15. 08. 2017.

Марио Лукиновић – Правни факултет Универзитета Унион

15.09.2017.

Тамара Матовић – Правни факултет Универзитета Унион

12.12.2017.

Душко Бодрожа – Београдска банкарска академија – Факултет за банкарство, осигурање и финансије

24.01.2018.

Михајло Ђукић – Београдска банкарска академија – Факултет за банкарство, осигурање и финансије

24.01.2018.

Марко Божић – Правни факултет Универзитета Унион

03.05.2018.