На седници одржаној 6. априла 2016. године, Сенат Универзитета “Унион” у Београду донео је Одлуку о расписивању конкурса за упис студената у школску 2016/2017. годину.